Voor ondernemers en bestuurders die de betekeniseconomie willen bouwen, in Twente, of elders, organiseerden wij ‘Betekenis in Twente’ op woensdag 13 april. Het eerste openbare event van Betekeniseconomie in Twente! Het doel van deze miniconferentie was om ondernemers kennis te laten maken met de betekeniseconomie. Naast het delen van ervaringen uit verschillende branches is er gediscussieerd over hoe we nieuwe inzichten vorm gaan omzetten in activiteiten.

Activiteiten: ontwikkeling naar een betekeniseconomie in Twente!

Onze eerste bijeenkomst was een succes. We zijn gesterkt met het idee dat het betekenisdenken breed leeft. Op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkeling van actiepunten voor de komende maanden.
Betekeniseconomie in Twente is een aanjager van transformatie en transitie met Twente als werkgebied. Door het vergroten van bewustwording, ervaringen te delen en zelf kleinschalig in co-creatie aan de slag te gaan met vraagstukken waar de huidige tijd om vraagt.

Delen van diverse verhalen en berichten m.b.t. de betekeniseconomie
We willen laten zien hoe het anders kan. Op dit moment zijn we bezig om met behulp van een denktank een 'finishfoto' te maken van de betekeniseconomie in Twente. Hoe ziet de betekeniseconomie in Twente er uit in 2025? De denktank buigt zich voor dit vraagstuk. Voor deze groep zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Het doel is om voor in het eerste kwartaal van 2017 een finishfoto op te leveren die een realistisch beeld geeft van hoe het anders kan. Daarnaast moet het natuurlijk niet blijven bij een mooi verhaal. We willen concrete voorbeelden geven van hoe we dit ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Daarnaast delen we verhalen van ondernemingen die als inspiratie en motivatie dienen.

Evenementen voor de betekenisondernemer
Om het netwerk van betekenisdenkers uit te breiden en om ondernemers en bestuurders te helpen de betekeniseconomie voor hun vakgebied vorm te geven organiseren we diverse evenementen. Voorbeelden hiervan zijn de miniconferentie 'Ondernemen in de Betekeniseconomie', 'Tour de Twente', een inspiratiereis langs diverse betekenisvolle ondernemingen en de jaarlijkse proeverij.

Betekenisvolle projecten
Veranderingen kosten tijd. Door samen aan de slag te gaan met betekenisvolle projecten en te experimenteren willen we samen ontdekken wat werkt.