Een gastblog door Sam van Gentevoort

Het borrelt in de maatschappij en het bedrijfsleven. Steeds meer werknemers en “onbezorgde” studenten krijgen een burn-out of raken depressief. Het boek van Piketty over ongelijkheid is een hit en (staats)schulden zijn alweer ruim op het niveau van 2008. Toch zijn we welvarender dan ooit. Wat gaat er mis met ons welzijn? Ik denk dat collectief ondernemerschap een bijdrage kan leveren aan de oplossing. Wij hebben als bedrijf al 2 jaar collectief ondernemerschap in de praktijk gebracht. Hieronder kan je lezen hoe dat is gegaan en wat het heeft gebracht.

Mijn visie op de uitdaging van deze tijd

De problemen die hierboven beschreven staan zijn naar mijn mening het gevolg van een doorgeschoten kapitalistische ideologie. Als gevolg daarvan hebben veel mensen te hoge verwachtingen, zijn we te druk, te individueel en angstiger geworden. Het kapitalisme heeft natuurlijk ook veel gebracht, maar iedereen voelt bijna aan dat het tijd is voor verandering. In de kern is het geen economische crisis, maar een spirituele- en zingevingscrisis. De economische crisis is er slechts een gevolg van.

Wat is collectief ondernemerschap

Samengevat: bij Vertaalbureau Perfect delen we alle winst boven de 10% met alle medewerkers. Een simpel idee maar met grote impact omdat het tegen de heersende ideologie in gaat. Bij de meeste bedrijven/organisaties heeft een kleine groep grote belangen bij een beter presterende organisatie, met diverse negatieve gevolgen. Door collectief ondernemerschap toe te passen wordt deze angel veel kleiner. Het idee is simpel zodat nieuwe medewerkers en iedereen het kan snappen en we het kunnen uitvoeren zonder te veel overhead.

2 jaar collectief ondernemerschap in de praktijk

We hebben nu 2 jaar een collectief ondernemerschap, de ervaringen zijn positief en we gaan er mee door. In 2014, het eerste jaar dat we dit hebben toegepast, hebben we ruim 8% extra kunnen besteden aan salarissen. In 2015 is dit bedrag gestegen tot 20%. In 2015 was er €62.378 winst te verdelen onder 12 medewerkers (8,8 FTE). Misschien nog wel belangrijker dan dit mooie resultaat in cijfers zijn de onderstaande ontwikkelingen die eigenlijk niet uit te drukken zijn in cijfers.

Mensen kunnen weer ondernemend en functie overstijgend gaan denken
Mensen werken van nature graag samen en denken graag buiten kaders, maar de organisatie moet dit wel stimuleren. Collectief ondernemerschap prikkelt om samen te werken en collectief te denken, wat duurzame lange termijn relaties en resultaten ten goede komt. Door collectief ondernemerschap worden mensen zich ervan bewust dat alles met elkaar in verbinding staat. Hieruit ontstaan betere vragen, wat de betrokkenheid en het probleem oplossend vermogen stimuleert. Mensen ervaren eerder de positieve maar ook de negatieve gevolgen van hun beslissingen (meer ondernemerschap).

Meer waardebesef en een verruimend bewustzijn
Onze inkomsten en kosten zijn voor iedereen inzichtelijk en worden elke maand gedeeld onder alle medewerkers. Dit zorgt voor meer inzicht en daardoor kunnen mensen bewuster keuzes maken. Omdat de kosten inzichtelijk zijn ontstaat er ook een ethisch feedbacksysteem. Er worden namelijk sneller vragen gesteld en er ontstaat minder afstand tussen mensen bij het maken van beslissingen. Doordat mensen meer financiële beslissingsbevoegdheid en financieel inzicht krijgen ontstaat er een beter waardebesef over geld. Daarnaast is beter zichtbaar wat het resultaat is van gemaakte keuzes. Het bewustzijn van de groep als ondernemers wordt daarmee verruimd.

Minder ongelijkheid tussen medewerkers en machthebbers
Bij gros van de bedrijven ligt de macht bij een klein aantal aandeelhouders en beslissers. Door het collectieve ondernemerschap worden de vruchten van het ondernemerschap verdeeld onder alle medewerkers waardoor de ongelijkheid tussen de medewerkers en de aandeelhouders een stuk kleiner wordt. De aandeelhouders worden niet meer geprikkeld om hoge kortetermijnwinsten te halen omdat dit hen simpelweg niet meer ten goede komt.

Stimuleert vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling
In veel bedrijven is management belangrijker dan het uitvoerend werk wat volgens mij nooit goed is. In de kern is dit vaak een oorzaak van mensen gedreven door macht, angst en een te groot ego. Omdat de grote machtsverschillen en ongelijkheid grotendeels worden weggenomen door het collectieve ondernemerschap ontstaat er automatisch een herwaardering voor vakmanschap omdat er minder ruimte is voor management.

Een spirituele reis naar collectief ondernemerschap

Collectief ondernemerschap draait om loslaten en geven. Waarden die niet meer vanzelfsprekend zijn in het bedrijfsleven. Bij het toepassen van het idee merkte ik dat het moeilijkste is om los te laten. Ik merkte dat ik te veel geconditioneerd ben door mijn opleiding en omgeving. In mijn bewustzijn speelde het rendementsdenken, angst en controleren een te grote rol. Ik zie dit ook veel in mijn omgeving en je leest hier continue over. Denk maar aan de boeken “Het drama Ahold” en “De Prooi”. Ik wilde dit veranderen. Om dit te veranderen heb ik een spirituele ontwikkeling doorgemaakt, gesprekken gevoerd, boeken gelezen en stel ik mijzelf vragen. Wat geeft mij zingeving? Hoe goed luister je naar je ziel en lichaam? Wat zijn nog mijn blokkerende overtuigingen? Wat is het goede leven en kan een bedrijf hieraan bijdragen? Wat wil je betekenen voor mensen?

In mijn volgende blog (deel 2) ga ik verder in op wat het collectief ondernemerschap kan bijdragen aan de betekeniseconomie en wat voor kanteling het misschien teweeg zou brengen als meer bedrijven en non-profit organisaties dit idee zouden toepassen.
In deel 3 ga ik verder in op welke spirituele ideeën aan de basis staan voor het collectief ondernemerschap. Ook ga ik er verder op in hoe we het idee in de praktijk willen laten evolueren.

 

Sam van GentevoortSam van Gentevoort | Vertaalbureau Perfect
@Gentevoort

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *