Een gastblog door Sam van Gentevoort

In deel 1 van deze blogreeks heb ik beschreven hoe wij collectief ondernemerschap toepassen binnen onze organisatie en hoe het bijdraagt aan betekenisvol ondernemen. In dit blog beschrijf ik hoe collectief ondernemerschap kan bijdragen aan de betekeniseconomie op macro niveau met diverse voorbeelden. In deel 3 licht ik toe welke (spirituele) ideeën aan de basis staan voor het collectief ondernemerschap. Daarnaast komt er een vooruitblik hoe wij het collectief ondernemerschap in de praktijk willen laten evolueren.

Theater tip
Een avond rebelleren tegen het huidige economisch model met een knipoog, maar ook met de oplossing. Laat je prikkelen tijdens deze voorstelling!

Wat gebeurt er als we huidige machtsstructuren afbreken en ruimte creëren voor betekenis?

Zoals beschreven in mijn eerste blog hebben in veel bedrijven/organisaties een kleine groep grote belangen bij een beter renderende organisatie, met diverse negatieve gevolgen. Door meer zeggenschap voor het collectief ontstaat er meer ruimte voor de betekeniseconomie Hier zijn wereldwijd veel succesvolle voorbeelden van.

Voorbeelden dat het collectief de macht geven zorgt voor meer betekenis
Er zijn diverse praktijkvoorbeelden dat wanneer het collectief het voor het zeggen krijgt er meer gelijkheid en vaak een collectieve wijsheid gaat leiden. Het gaat vaak mis als een klein percentage van de mensen het voor het zeggen krijgt. Dit zijn vaak ‘normale mensen’, maar geld en macht corrumperen vaak.  Als we er vanuit kan dat het gros van de mensen wel deugt hoeven we alleen de macht van de 1% te verplaatsen naar de 99%. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Bedrijf Pocheco
Pocheco is een enveloppenfabriek in Noord Frankrijk. De organisatie heeft geen managementlagen maar specialisten waar vragen aan kunnen worden gesteld. Alle winst wordt weer geïnvesteerd in het bedrijf. Het bedrijf is succesvol in zijn branche en is zeer innovatief op het gebied van zero waste management. Dit bedrijf is dus een voorbeeld dat een organisatie ook succesvol kan zijn zonder hiërarchische machtsstructuur.

Ijsland
Toen het land in een crisis raakte door de speculatie van bedrijven en banken eisten de inwoners politici verantwoording af te leggen. Op 26 januari 2010 na een maandenlange strijd, dienden de regering en de centrale bankdirecteur hun ontslag in. De inwoners vormden een beweging om te vermijden wat er is gebeurd. Er kwamen bijna 1000 inwoners bijeen om prioriteiten te stellen en er werden 25 burgers verkozen om de grondwet te herzien. De herziene grondwet is voorgesteld aan het parlement en na een referendum heeft 67% van de bevolking voor deze grondwet gestemd. Het parlement moet de grondwet nu goedkeuren. De conservatieven blokkeren deze goedkeuring alleen al 4 jaar. Deze ontwikkeling in Ijsland is een uitmuntend voorbeeld dat het collectief wel degelijk kan hervormen om meer betekenis te creëren, maar nog regelmatig wordt tegengehouden door oude machtsstructuren.

Zijn er ook voorbeelden uit Twente?
Er zijn diverse mooie voorbeelden in Twente waaruit blijkt dat meer zeggenschap geven aan mensen bijdraagt aan de betekeniseconomie. Een goed voorbeeld in Twente vind ik Buurtzorg: een bewijs dat wanneer je de (wijk)verpleegkundigen zelf laat beslissen diverse problemen in de zorg minder nijpend worden. Het Twentse bedrijf Open Social ondersteunt wereldwijd bottom-up verandering door grote groepen mensen hun ideeën te laten organiseren. Zij helpen onder andere Greenpeace en de UN met het creëren van bottum-up verandering. De van oorsprong financiële dienstverlener Neutralis uit Hengelo heeft een test ontwikkeld waarmee werkgevers en werknemers inzicht krijgen in de mate waarin de medewerker(s) zich gelukkig voel(en)(t) en wat er nodig zou zijn om dit geluksgevoel te vergroten. De regie hierbij ligt volledig in handen van de medewerkers.

Zelf heb ik Fairlingo gestart. Een crowdplatform voor vertalingen. De vertalers beoordelen elkaar en nemen zelf contact op met de klant. De klanttevredenheid is minstens zo hoog als bij mijn andere bedrijf.

Leon en Osewald van Neutralis

Wat zou er gebeuren als meer organisaties ruimte maken voor bottom-up verandering?

Ik denk dat de ongelijkheid zou afnemen en de invloed van oude machtsstructuren zal afnemen. Er zal op lokaal niveau meer geld circuleren waardoor de economie op een duurzame manier zal groeien. In plaats van een neerwaartse spiraal zal er positieve beweging gecreëerd worden waaruit duurzame groei kan ontstaan. Veel economen zijn het eens dat het goed is als geld circuleert. Een mooie theorie vind ik dat geld gestolde energie is. Als er geld circuleert kan dit dus gestolde negatieve energie zijn of positieve energie.

Een voorbeeld is dat iemand een steen door een ruit gooit. De economie zal groeien doordat het glas vergoed moet worden en iemand het raam moet zetten. Er is dan alleen geen bijdrage geleverd aan de betekeniseconomie omdat de groei is ontstaan vanuit negatieve energie. De kunst voor dit decennia is om zoveel mogelijk positieve energie om te zetten in geld. Hopelijk kunnen bottom-up organisaties en bewegingen daar veel aan bijdragen.

Sam van GentevoortSam van Gentevoort | Vertaalbureau Perfect
@Gentevoort

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *