Mini-conferentie 5 april 2017 | Ondernemen in de betekeniseconomie

Betekeniseconomie in Twente is een feit! Een identiteit, een focus. We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om nu echt dingen waar te gaan maken. Wat dit heeft opgeleverd hebben we gedeeld tijdens de nieuwe mini-conferentie Ondernemen in de betekeniseconomie op 5 april 2017. We lanceerden op deze dag officieel onze stichting, presenteerden onze identiteit en deelden ons Handvest. Dit is een feestelijke gebeurtenis, en hebben dit samen gevierd in de Spinnerij!

Het thema van het evenement was “Ondernemen in de betekeniseconomie.” Het begrip betekeniseconomie wordt steeds beter herkend, maar hoe geef je hier nu zelf invulling aan binnen je eigen onderneming? Tijdens dit evenement probeerden we antwoord te geven op die vraag tijdens een viertal workshops. 

event 5 april twente

Wie we zijn

Van een samenleving met een ieder-voor-zich-mentaliteit die uiteenvalt … naar een verbonden samenleving waarin welvaart en welzijn in balans en beter verdeeld zijn. Betekeniseconomie in Twente stimuleert de transformatie en transitie naar een betekenisvolle samenleving in Twente. Dat doen we door:

  1. Mensen bewust te maken van wat de betekeniseconomie inhoudt en betekent
  2. Ervaringen uit te wisselen over het in de praktijk brengen van de betekeniseconomie
  3. Experimenteren rondom de betekeniseconomie te initiëren en initiatieven met betrekking tot de betekeniseconomie te faciliteren

Tijdens de presentatie van de identiteit hebben we ons Handvest gedeeld: de 10 punten waar wij voor staan.

handvest betekeniseconomie twente

Download & deel!

Ons identiteitsbewijs en handvest zijn digitaal beschikbaar in pdf. Op deze manier zijn ze voor iedereen beschikbaar en gemakkelijk te delen. Wil je graag de poster van ons handvest ophangen? Neem dan even contact met ons op.

ons identiteitsbewijs 
ons handvest

 

Workshops

Workshop 1: Dikke waarde
Hoe zorg je ervoor dat je met je bedrijf meer waarde creëert dan dat je (onbedoelde) schade veroorzaakt? Want dat laatste is precies wat de meeste bedrijven, vaak onbewust, doen. Het is mogelijk om het totale kostenplaatje van je bedrijf in kaart te brengen zodat je weet welke schade je veroorzaakt en je vervolgens maatregelen kunt nemen om dat te voorkomen.  

Workshop 2: Rechtvaardige prijs
We kennen allemaal de marktprijs. Dat is de relatief vaste prijs die ontstaat onder invloed van vraag en aanbod. Voor de opkomst van de markteconomie bestond er zoiets als de rechtvaardige prijs. Bij het vaststellen van de prijs die iemand voor een product moest betalen werd er rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van kopen en verkoper. De rechtvaardige prijs lijkt iets van vroeger. Maar is dat wel zo? In deze sessie onderzoeken we of het mogelijk is om ook in de huidige tijd een rechtvaardige prijs te hanteren in plaats van de marktprijs. 

Workshop 3: Marketing: behoeften vervullen of belangen dienen?
Zaken doen draait om het zo goed mogelijk vervullen van de behoeften van de klant. Of niet? In de betekeniseconomie zijn de behoeften van je klant belangrijk, maar zijn diens belangen nog belangrijker. Het dienen van belangen is heel iets anders dan het vervullen van behoeften (denk maar eens aan de verkoop van sigaretten of het afsluiten van een te hoge hypotheek). Dat brengt ons op de volgende vraag: ken jij de belangen van je klanten eigenlijk? Wat zou er gebeuren als je hun belangen in plaats van behoeften centraal stelt? En hoe zit het met de belangen en behoeften van je medewerkers? Spelen die nog een rol bij het zaken doen? 

Workshop 4: Bouwstenen van de betekeniseconomie
Deze sessie is bedoeld voor diegenen die graag meer gevoel willen krijgen bij de betekeniseconomie. We lopen gezamenlijk de bouwstenen van de betekeniseconomie langs en verkennen wat deze betekenen voor de wijze waarop we zaken doen en handelen als organisaties. Krijgen we dan werkelijk een andere, betere samenleving?

workshop twente

Het resultaat

Er zijn veel goede ideeën opgehaald in de workshops! Fantastisch om te zien dat zoveel aanwezigen actief willen bijdragen aan de Betekeniseconomie in Twente. De ideeën zijn verdeeld over de drie peilers: signaleren, verbinden en experimenteren. De ideeën en personen waar wij van denken dat ze elkaar aanvullen hebben we gegroepeerd. De komenden tijd gaan we hen met elkaar in verbinding brengen. Wordt vervolgd!

acties betekeniseconomie

resultaat twente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *