Wij geloven in een maatschappij waarin mensen en organisaties handelen vanuit identiteit en betekenis. Een maatschappij waarin mensen zich bewust zijn van hun unieke talenten en drijfveren en deze willen inzetten om betekenisvoller te zijn voor anderen. Een maatschappij met een economie die niet het nemen, maar het geven nastreeft. We noemen dat de betekeniseconomie.

Waarin wij geloven
We bekennen kleur en kiezen er welbewust voor om niet te blijven volharden in een achterhaald economisch recept dat onherroepelijk leidt tot het morele failliet en uiteenvallen van onze samenleving. We schudden de oude, neoliberale economie van ons af en omarmen een economie waarvoor we ons niet langer hoeven te schamen en die getuigt van oprechte verantwoordelijkheid voor de wereld die na ons komt.

Wat we zien…
We zien dat de huidige samenleving, gebaseerd op de gedateerde economische ideologie van het neoliberalisme, maatschappelijk en uiteindelijk ook economisch failliet gaat. De samenleving dreigt letterlijk uiteen te vallen. We zien dat bedrijven en organisaties een doorslaggevende rol spelen bij het in stand houden van de huidige situatie.

…wat we willen zien
We kunnen dat niet aanzien en willen dat niet accepteren, omdat het volgens ons heel goed mogelijk is om een samenleving te bouwen waarin welvaart en welzijn beter in balans zijn en beter zijn verdeeld. Deze wereld, gebaseerd op de ideologie van de betekeniseconomie, is overal al aan het ontstaan, maar lijkt nog niet definitief door te breken. Wij willen deze doorbraak bespoedigen en zien daarin een sleutelrol weggelegd voor bedrijven in Twente, omdat de betekeniseconomie van nature past bij de aard van de Twentse samenleving.

Van een samenleving met een ieder-voor-zich-mentaliteit die uiteenvalt…
…naar een verbonden samenleving waarin welvaart en welzijn in balans en beter verdeeld zijn.

Wat wij willen betekenen
Betekeniseconomie in Twente stimuleert de transformatie en transitie naar een betekenisvolle samenleving in Twente. Dat doen we door:

  1. Mensen bewust te maken van wat de betekeniseconomie inhoudt en betekent
  2. Ervaringen uit te wisselen over het in de praktijk brengen van de betekeniseconomie
  3. Experimenteren rondom de betekeniseconomie te initiëren en initiatieven met betrekking tot de betekeniseconomie te faciliteren

Zo willen we de rest van Nederland inspireren om ook te bouwen aan een betekenisvolle samenleving. Betekeniseconomie in Twente: ontsluit waardevolle groei!

 

Wat we gaan doenkwadrant

 

In ons Handvest hebben we 10 punten opgenomen waar we vanaf nu naar willen handelen:

Download & deel!

ons identiteitsbewijs 
ons handvest